در این ویدیو می بینیم که چطور میشود در ASP NET Core ترافیک ورودی به سایت رو بر اساس یک آی پی خاص محدود کرد و فقط به تعداد مشخصی پاسخ داد


ویدیوهای قبلی

آموزش