در این ویدیو می بینیم که چطور میشود در ASP NET Core ترافیک ورودی به سایت رو بر اساس یک آی پی خاص محدود کرد و فقط به تعداد مشخصی پاسخ داد


ویدیوهای قبلی

آموزش

آموزش Async & Await

سطح دوره : متوسط

تماشا


آشنایی با Threading

سطح دوره : مبتدی

تماشا


آموزش مقدماتی Identity

سطح دوره : مبتدی

تماشا