در این ویدیو می بینیم که چطور در یک برنامه ی کنسول NET Core میشود از سیستم تزریق وابستگی استفاده کرد و از دیتابیس ساخته شده با EntityFramework گزارش گرفت.


ویدیوهای قبلی

آموزش

آموزش Async & Await

سطح دوره : متوسط

تماشا


آشنایی با Threading

سطح دوره : مبتدی

تماشا


آموزش مقدماتی Identity

سطح دوره : مبتدی

تماشا