در این ویدیو می بینیم که چطور در یک برنامه ی کنسول NET Core میشود از سیستم تزریق وابستگی استفاده کرد و از دیتابیس ساخته شده با EntityFramework گزارش گرفت.


ویدیوهای قبلی

آموزش