در Identity اطلاعات Claims در کوکی مرورگر نگه داری میشوند و به این ترتیب نیاز نیست برای خواندن آنها به دیتابیس مراجعه کنیم. این موضوع در UserId و UserName همینطور متد IsInRole که سمت کاربر را چک میکند کار را چک میکند استفاده میشود. در این ویدیو می خواهیم فیلدهای درون ApplicationUser را به Claims تبدیل کنیم بدون اینکه از جدول Claims در دیتابیس Identity استفاده کنیم.


ویدیوهای قبلی

آموزش