در این ویدیو با استفاده از Cancelation Token اجرای عملیات را در سمت سرور متوقف می کنیم و سپس مکانیزم TimeOut را درون یک حلقه پیاده می کنیم.


ویدیوهای قبلی

آموزش

آموزش Async & Await

سطح دوره : متوسط

تماشا


آشنایی با Threading

سطح دوره : مبتدی

تماشا


آموزش مقدماتی Identity

سطح دوره : مبتدی

تماشا