در این ویدیو با استفاده از Cancelation Token اجرای عملیات را در سمت سرور متوقف می کنیم و سپس مکانیزم TimeOut را درون یک حلقه پیاده می کنیم.


ویدیوهای قبلی

آموزش