در برنامه نویسی موازی هماهنگ کردن Thread ها همیشه یک چالش است. در این ویدیو با Race Condition آشنا میشویم و میبینیم که چطور میتوان مشکل Data Race را با کمک Interlocked در سی شارپ حل کرد.


ویدیوهای قبلی

آموزش