در این قسمت با استفاده از خط فرمان و بدون اجرای سرور مشخصات حسابهای کاربری را در Identity پر می کنیم.


ویدیوهای قبلی

آموزش