در این قسمت با استفاده از خط فرمان و بدون اجرای سرور مشخصات حسابهای کاربری را در Identity پر می کنیم.


ویدیوهای قبلی

آموزش

آموزش Async & Await

سطح دوره : متوسط

تماشا


آشنایی با Threading

سطح دوره : مبتدی

تماشا


آموزش مقدماتی Identity

سطح دوره : مبتدی

تماشا