در EF Core قابلیت Seed کردن امکان میدهد که اطلاعات جداول را پر کنیم. هنگامی که با Identity کار می کنید لازم است تعدادی کاربر و سمت پیش فرض را در دیتابیس ایجاد کنید. در این مجموعه نحوه ی پیاده سازی Seed در Identity به چند روش بررسی میشود.


ویدیوهای قبلی

آموزش