در ادامه ی بحث آپلود فایل در این ویدیو قصد دارم با استفاده از ASP NET Core و SignalR و Vuejs چند فایل را به صورت موازی به سرور آپلود کنم و همزمان درصد پیشرفت آپلود هر فایل را در مرورگر نمایش دهم.


ویدیوهای قبلی

آموزش