در این ویدیو با کارکرد IAsyncEnumerable آشنا می شویم. این ابزار در NET Core 3.0 و #C 8.0 اضافه شده است و به شما امکان میدهد داده های Enumerable را به صورت async پردازش کنید. با استفاده از این تکنیک یک فایل متنی را پردازش می کنیم سپس اطلاعات بینکوین را به صورت زنده از سرور به کلاینت استریم می کنیم.


ویدیوهای قبلی

آموزش