در این ویدیو با یک فایل را در ASP.NET Core آپلود می کنیم و می بینیم که چطور میتوان با استفاده از SignalR درصد پیشرفت آپلود را نمایش داد.


ویدیوهای قبلی

آموزش