در این ویدیو با استفاده از Entityframework Core 3.0 در ASP NET Core 3.0 یک دیتابیس را از حالت Database First به Code First تبدیل می کنیم. از اینجا به بعد می توانید برای توسعه ی دیتابیس از کلاسهای سی شارپ استفاده کنید.


ویدیوهای قبلی

آموزش