در این ویدیو با استفاده از Entityframework Core 3.0 در ASP NET Core 3.0 یک دیتابیس را از حالت Database First به Code First تبدیل می کنیم. از اینجا به بعد می توانید برای توسعه ی دیتابیس از کلاسهای سی شارپ استفاده کنید.


ویدیوهای قبلی

آموزش

آموزش Async & Await

سطح دوره : متوسط

تماشا


آشنایی با Threading

سطح دوره : مبتدی

تماشا


آموزش مقدماتی Identity

سطح دوره : مبتدی

تماشا