در این ویدیو به بررسی 5 روش مختلف استخراج و فیلتر کردن داده های دیتابیس با استفاده از LINQ و Entity framework می پردازیم و آنها را از نظر کارایی مقایسه می کنیم. قصد داریم با استفاده از Expression Tree ها و Extention Method ها کدهای بهتری بنویسیم.


ویدیوهای قبلی

آموزش