در این ویدیو با استفاده از ASP.NET Core لیست از اطلاعات را به صورت داینامیک به سرور ارسال می کنیم.


ویدیوهای قبلی

آموزش

آشنایی با Threading

سطح دوره : مبتدی

تماشا


آموزش مقدماتی Identity

سطح دوره : مبتدی

تماشا


آشنایی با جستجو،فیلترینگ

سطح دوره : مبتدی

تماشا