در این ویدیو با استفاده از ASP.NET Core لیست از اطلاعات را به صورت داینامیک به سرور ارسال می کنیم.


ویدیوهای قبلی

آموزش