در این ویدیو با استفاده از ASP.NET Core لیست از اطلاعات را به صورت داینامیک به سرور ارسال می کنیم.


ویدیوهای قبلی

آموزش

آموزش Async & Await

سطح دوره : متوسط

تماشا


آشنایی با Threading

سطح دوره : مبتدی

تماشا


آموزش مقدماتی Identity

سطح دوره : مبتدی

تماشا