در این ویدیو روشهای ثبت اطلاعات به صورت گروهی و لیستی را در ASP NET Core بررسی می کنیم و با Model Binding به روش Collection آشنا می شویم.


ویدیوهای قبلی

آموزش

آموزش مقدماتی Identity

سطح دوره : مبتدی

تماشا


آشنایی با جستجو،فیلترینگ

سطح دوره : مبتدی

تماشا


آشنایی با الگوی MVC

سطح دوره : مبتدی

تماشا