در این ویدیو روشهای ثبت اطلاعات به صورت گروهی و لیستی را در ASP NET Core بررسی می کنیم و با Model Binding به روش Collection آشنا می شویم.


ویدیوهای قبلی

آموزش

آموزش Async & Await

سطح دوره : متوسط

تماشا


آشنایی با Threading

سطح دوره : مبتدی

تماشا


آموزش مقدماتی Identity

سطح دوره : مبتدی

تماشا