در این ویدیو به بررسی فریم ورک Node.js می پردازیم و کتابخانه ی Libuv را معرفی می کنیم. با ساختار Event-loop و Single-thread بود آشنا می شویم و آن را با دات نت کور مقایسه می کنیم.


ویدیوهای قبلی

آموزش