در این ویدیو به بررسی آرایه های IList در زبان برنامه نویسی #C می پردازیم. همینطور آن را با IEnumerable مقایسه می کنیم.


ویدیوهای قبلی

آموزش