ویدیوها

مقایسه روشهای Sync و Async و Parallel در کد نویسی


در این ویدیو با استفاده از یک پروژه ی دمو استفاده از سه روش Sync و Async و Parallel را با هم مقایسه می کنیم.

برگشت
ویدیوهای قبلی

آموزش

آشنایی با جستجو،فیلترینگ

سطح دوره : مبتدی

تماشا


آشنایی با الگوی MVC

سطح دوره : مبتدی

تماشا