ویدیوها

آشنایی مقدماتی با برنامه نویسی Sync-Async-Parallel


در این ویدیو با عملیات های I/O Bound و CPU bound آشنا می شویم و سه مفهوم برنامه نویسی Sync و Async و Parallel را با هم مقایسه می کنیم.

برگشت
ویدیوهای قبلی

آموزش

آشنایی با جستجو،فیلترینگ

سطح دوره : مبتدی

تماشا


آشنایی با الگوی MVC

سطح دوره : مبتدی

تماشا