در این ویدیو با عملیات های I/O Bound و CPU bound آشنا می شویم و سه مفهوم برنامه نویسی Sync و Async و Parallel را با هم مقایسه می کنیم.


ویدیوهای قبلی

آموزش