آیا اوبر از نود استفاده میکند؟ چه سایتهایی از ASP.NET Core استفاده می کنند؟ آیا باید به Go مهاجرت کنیم؟


ویدیوهای قبلی

آموزش

آموزش Async & Await

سطح دوره : متوسط

تماشا


آشنایی با Threading

سطح دوره : مبتدی

تماشا


آموزش مقدماتی Identity

سطح دوره : مبتدی

تماشا