آیا اوبر از نود استفاده میکند؟ چه سایتهایی از ASP.NET Core استفاده می کنند؟ آیا باید به Go مهاجرت کنیم؟


ویدیوهای قبلی

آموزش

آموزش مقدماتی Identity

سطح دوره : مبتدی

تماشا


آشنایی با جستجو،فیلترینگ

سطح دوره : مبتدی

تماشا


آشنایی با الگوی MVC

سطح دوره : مبتدی

تماشا