در آپدیت جدید ASP.NET Core 2.2 قابلیت In-Process Hosting به IIS اضافه شده است. در این ویدیو به بررسی این قابلیت جدید می پردازیم.


ویدیوهای قبلی

آموزش