کار با دیتابیس به روش Code first مزایای زیادی دارد ولی در بسیاری از پروژه های قدیمی دیتابیس قبلا درون SQL Server ایجاد شده است. می توانید با استفاده از Entity Framework دیتابیس موجود را به Code First تبدیل کنید. در این ویدیو با استفاده از Entity Framework Core دیتابیس که قبلا وجود دارد مهندسی معکوس می کنیم و به Code First تبدیل می کنیم.


ویدیوهای قبلی

آموزش

آموزش Async & Await

سطح دوره : متوسط

تماشا


آشنایی با Threading

سطح دوره : مبتدی

تماشا


آموزش مقدماتی Identity

سطح دوره : مبتدی

تماشا