در این مجموعه به معرفی Pipeline یا مسیر اجرای پروژه های ASP.NET Core 2.1 می پردازیم. در قسمت اول کلاسها و متدهای Startup را بررسی می کنیم.


ویدیوهای قبلی

آموزش

آموزش Async & Await

سطح دوره : متوسط

تماشا


آشنایی با Threading

سطح دوره : مبتدی

تماشا


آموزش مقدماتی Identity

سطح دوره : مبتدی

تماشا