در ادامه ی آموزش ایجاد TagHelper در ASP.NET Core 2.1 روش اضافه کردن انتخاب enum را بررسی می کنیم. می خواهیم به Alert گزینه ی انتخاب نوع را اضافه کنیم.


ویدیوهای قبلی

آموزش