در این ویدیو به معرفی کلاس IEnumerable در محیط #C می پردازیم و کاربردهای اون رو در این زبان برنامه نویسی بررسی می کنیم.


ویدیوهای قبلی

آموزش