ویدیوها

شروع کار با Static Files Middleware در ASP.NET Core 2.1


در این ویدیوی آموزشی رفتار میان افزار Static Files را در ASP.NET Core بررسی می کنیم و حالت های مختلف استفاده از آن را معرفی می کنیم.

برگشت
ویدیوهای قبلی

آموزش

آشنایی با جستجو،فیلترینگ

سطح دوره : مبتدی

تماشا


آشنایی با الگوی MVC

سطح دوره : مبتدی

تماشا