در این ویدیوی آموزشی رفتار میان افزار Static Files را در ASP.NET Core بررسی می کنیم و حالت های مختلف استفاده از آن را معرفی می کنیم.


ویدیوهای قبلی

آموزش