در این ویدیوی آموزشی رفتار میان افزار Static Files را در ASP.NET Core بررسی می کنیم و حالت های مختلف استفاده از آن را معرفی می کنیم.


ویدیوهای قبلی

آموزش

آموزش Async & Await

سطح دوره : متوسط

تماشا


آشنایی با Threading

سطح دوره : مبتدی

تماشا


آموزش مقدماتی Identity

سطح دوره : مبتدی

تماشا