ویدیوها

آشنایی با میان افزار StaticFiles در ASP.NET Core 2.1


در ASP.NET Core فایلهای استاتیک از طریق میان افزار StaticFiles بارگذاری میشوند. در این فیلم آموزشی به بررسی تفاوت ASP.NET MVC 5 و ASP.NET Core در مدیریت فایلهای استاتیک می پر دازیم.

برگشت
ویدیوهای قبلی

آموزش

آشنایی با جستجو،فیلترینگ

سطح دوره : مبتدی

تماشا


آشنایی با الگوی MVC

سطح دوره : مبتدی

تماشا