در ادامه ی آموزش نحوه ی کار با UserId در ASP.NET Core 2.1 - Identity کدهای مرحله ی قبل را بهبود می دهیم و کار کردن با آن را ساده تر می کنیم.


ویدیوهای قبلی

آموزش