در ادامه ی آموزش نحوه ی کار با UserId در ASP.NET Core 2.1 - Identity کدهای مرحله ی قبل را بهبود می دهیم و کار کردن با آن را ساده تر می کنیم.


ویدیوهای قبلی

آموزش

آموزش Async & Await

سطح دوره : متوسط

تماشا


آشنایی با Threading

سطح دوره : مبتدی

تماشا


آموزش مقدماتی Identity

سطح دوره : مبتدی

تماشا