ویدیوها

کار با UserId در ASP.NET Core 2.1


در ادامه ی آموزش نحوه ی کار با UserId در ASP.NET Core 2.1 - Identity کدهای مرحله ی قبل را بهبود می دهیم و کار کردن با آن را ساده تر می کنیم.

برگشت
ویدیوهای قبلی

آموزش

آشنایی با جستجو،فیلترینگ

سطح دوره : مبتدی

تماشا


آشنایی با الگوی MVC

سطح دوره : مبتدی

تماشا