در این ویدیو به بررسی روشهای بدست آوردن UserId در Identity می پردازیم. در ASP.NET Core 2.1 برای بدست آوردت آی دی کاربر روشهای متعددی وجود دارد. در این ویدیو یک روش ساده برای استفاده از UserId درون RazorPage معرفی می کنیم که می توانید مشابه آن را در Controller استفاده کنید.


ویدیوهای قبلی

آموزش