در این ویدیو خروجی PhysicalFile در ASP Core رو بررسی می کنیم. یک برنامه جهت دانلود فایل پیاده می کنیم و مسیر دانلود فایل رو از طریق Fiddler دنبال می کنیم. هدف اینه که به دانلود قابلیت Resume اضافه کنیم.


ویدیوهای قبلی

آموزش

آموزش Async & Await

سطح دوره : متوسط

تماشا


آشنایی با Threading

سطح دوره : مبتدی

تماشا


آموزش مقدماتی Identity

سطح دوره : مبتدی

تماشا