در این ویدیو خروجی PhysicalFile در ASP Core رو بررسی می کنیم. یک برنامه جهت دانلود فایل پیاده می کنیم و مسیر دانلود فایل رو از طریق Fiddler دنبال می کنیم. هدف اینه که به دانلود قابلیت Resume اضافه کنیم.


ویدیوهای قبلی

آموزش