در این ویدیو نحوه ی استفاده از dotnet watch در پروژه های ASP.NET Core را معرفی می کنیم.


ویدیوهای قبلی

آموزش