یک Global Tool در اصل یک برنامه کنسول است که میتوانید آن را از هر جایی در سیستم اجرا کنید. این ابزار شباهت زیادی به پکیج های گلوبال در NPM دارند و می توانید برای پیاده سازی ابزارهای برنامه نویسی و کارهای عمومی از آنها استفاده کنید.


ویدیوهای قبلی

آموزش

آموزش Async & Await

سطح دوره : متوسط

تماشا


آشنایی با Threading

سطح دوره : مبتدی

تماشا


آموزش مقدماتی Identity

سطح دوره : مبتدی

تماشا