آیا قراردادن کلاسها در کتابخانه های جدا به معنی چند لایه کردن پروژه است؟ تصمیم گیری درباره محل قرار گرفتن اجزای پروژه یکی از ساده ترین در عین حال سخت ترین مراحل پیاده سازی هر پروژه ای است. در این ویدیو می بینیم که چطور فایلها را دسته بندی کنیم و یک مدل انعطاف پذیر برای ساختار پروژه در نظر بگیریم.


ویدیوهای قبلی

آموزش