کنفرانس Build 2020 مایکروسافت به تازگی برگزار شد و به همراه اون آخرین ابزار و تکنولوژی های مایکروسافت در زمینه توسعه نرم افزار معرفی شد که در این پست به معرفی بعضی از آنها می پردازیم.


ویدیوهای قبلی

آموزش