در این ویدیو یک Select با جستجوی افزایشی از طریق AJAX پیاده می کنیم که اطلاعات بیش از 4 میلیون ردیف را فیلتر میکند و سپس پرفورمنس SQL و Redis را مقایسه می کنیم.


ویدیوهای قبلی

آموزش