با استفاده از کتابخانه ی Select2 می توانید در میان گزینه ها جستجو کنید. این قابیلت زمانی که تعداد آیتمهای لیست زیاد باشد مانند اسامی استانها یا شهرها به کار می آید. در این ویدیو نحوه ی فارسی کردن و استفاده از Bootstrap به صورت راست به چپ هم آموزش داده شده است.


ویدیوهای قبلی

آموزش