با استفاده از اینترفیس IActionResult میتوان در ASP.NET Core نوع بازگشتی اختصاصی ایجاد کرد. در این ویدیو می بنیم که چطور یک کاکشن را به صورت فایل CSV در خروجی اکشن تولید کنیم.


ویدیوهای قبلی

آموزش