در فریم ورک ASP NET Core وابستگی ها از طریق Extension Method اضافه می شوند. مواردی مثل AddRazorPages یا AddDbContext در حقیق متدهای افزوده ای هستند که در پس زمینه سرویس تزریق می کنند. در این پست به بررسی نحوه ی پیاده سازی یک Service Extension برای دیتابیس LiteDb می پردازیم.


ویدیوهای قبلی

آموزش