دیتابیس LiteDb با سی شارپ نوشته شده و به صورت Stand Alone کار میکند. این دیتابیس NoSQL است و بدون نیاز به Entity framework و نصب هیچ نرم افزاری میتوانید آن را در پروژه های ASP NET Core استفاده کنید.


ویدیوهای قبلی

آموزش

آموزش Async & Await

سطح دوره : متوسط

تماشا


آشنایی با Threading

سطح دوره : مبتدی

تماشا


آموزش مقدماتی Identity

سطح دوره : مبتدی

تماشا