دیتابیس LiteDb با سی شارپ نوشته شده و به صورت Stand Alone کار میکند. این دیتابیس NoSQL است و بدون نیاز به Entity framework و نصب هیچ نرم افزاری میتوانید آن را در پروژه های ASP NET Core استفاده کنید.


ویدیوهای قبلی

آموزش