نسخه ی نهایی ASP Core 2.1 یک هفته ی دیگر به صورت رسمی منتشر میشود. اما شما می توانید پیش از اعلام رسمی آن را از سورس Github دانلود و نصب کنید. این نسخه نهایی است و احتمال بسیار کمی داد در طول هفته ی آینده تغییر کند. در این ویدیو اولین پروژه ی ASP Core 2.1 خود را ایجاد می کنیم.


ویدیوهای قبلی

آموزش