در Razor Page هدف نهایی نمایش View است که شامل محتوای HTML باشد. اما گاهی نیاز داریم داده های JSON یا فایل استفاده کنیم. در این ویدیو نحوه ی بارگذاری اطلاعات JSON در Razor Page از طریق AJAX آموزش داده میشود.


ویدیوهای قبلی

آموزش