شی Tuples در سی شارپ امکان میدهد انواع داده ها را در کنار هم انتقال دهید بدون ایجاد کلاس جدید


ویدیوهای قبلی

آموزش