در این ویدیو به بررسی قابلیت Razor Pages در ASP NET Core می پردازیم و آن را با روش قدیمی MVC مقایسه می کنیم. در انتها به این سوال پاسخ میدیم که چرا باید برای پروژه های جدید از این ابزار استفاده کنید.


ویدیوهای قبلی

آموزش