در این ویدیو به بررسی قابلیت Razor Pages در ASP NET Core می پردازیم و آن را با روش قدیمی MVC مقایسه می کنیم. در انتها به این سوال پاسخ میدیم که چرا باید برای پروژه های جدید از این ابزار استفاده کنید.


ویدیوهای قبلی

آموزش

آموزش Async & Await

سطح دوره : متوسط

تماشا


آشنایی با Threading

سطح دوره : مبتدی

تماشا


آموزش مقدماتی Identity

سطح دوره : مبتدی

تماشا