در این ویدیو به بررسی داکیومنت های مختلف چند کتابخانه و فریم ورک می پردازم و به این سوال پاسخ میدم که چرا به طور کلی داکیومنت ابزار مناسبی برای یاد گرفتن برنامه نویسی نیست.


ویدیوهای قبلی

آموزش