ایجاد رابطه یک ب چند در SQL کار ساده ای است. در این ویدیو میبینم که چطور برای محصولات فروشگاه کامنت ثبت کنیم و رابطه یک به چند را در دیتابیس مانگو پیاده کنیم.


ویدیوهای قبلی

آموزش