در این ویدیو یک پروژه خالی دات نت 5.0 ایجاد می کنیم و سپس به آن EF Core اضافه می کنیم. DbContext تعریف می کنیم و سپس رابطه ی چند به چند پیاده می کنیم.


ویدیوهای قبلی

آموزش