در این ویدیو به آموزش پیاده کردن تست واحد با کمک کتابخانه xUnit در ASP.NET Core می پردازیم. در ادامه درباره مزایای نوشتن تست واحد صحبت می کنیم.


ویدیوهای قبلی

آموزش