در این مجموعه ویدیو ها به معرفی ابزار و قابلیت های Git در Visual Studio می پردازیم و نحوه استفاده از آن را در ASP.NET Core بررسی می کنیم.


ویدیوهای قبلی

آموزش