در این قسمت به ادامه پیاده سازی پروژه می پردازیم و قابلیت ویرایش و حذف را به آن اضافه می کنیم.


ویدیوهای قبلی

آموزش