در این ویدیو به آموزش نحوه کار با COM Interop در dot NET Core می پردازیم. با استفاده از Component Object Model میتوانید محیط اکسل را از طریق کد سی شارپ کنترل کنید. ورکبوک جدید ایجاد کنید. درون سلولها محتوایی بنویسید و به صورت فایل ذخیره کنید.


ویدیوهای قبلی

آموزش