در بسیاری از پروژه های وب نیاز به نمایش Select داریم که داده های آن از دیتابیس خوانده میشود. در این ویدیو به نحوه پیاده سازی آن در ASP.NET Core و Razor Page آشنا میشویم.


ویدیوهای قبلی

آموزش